Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Ouders hebben medezeggenschap

In de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en medewerkers vertegenwoordigd. De MR denkt mee en beslist mee over het schoolbeleid. Zo zijn ook de stem van ouders en medewerkers volop te horen!

 

Meer weten? Informeer bij onze locatiedirecteur.

 

Onze MR is ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die meedenkt en meepraat op stichtingsniveau.