Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Aanmelding: hoe gaat dat?

Onze leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring nodig voor het voortgezet speciaal onderwijs. Dat wordt geregeld via het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Peelland. Voor alle informatie: www.swv-peelland.nl

Voor aanmelding bij onze school, is het nodig dat u uw zoon of dochter éérst registreert bij de Aloysius Stichting via het registratie formulier. U ontvangt via e-mail een automatische bevestiging van uw registratie.

 

Na aanmelding nodigen wij leerling en ouders uit voor een intakegesprek met één van onze orthopedagogen. Een rondleiding hoort er natuurlijk bij. Samen kijken we of wij het juiste onderwijstraject kunnen bieden. Is dat zo, dan maakt de orthopedagoog het Ontwikkelingsperspectief, samen met ouders en met jeugdhulp (veelal Pactum). Hierin beschrijven wij leerdoelen en het onderwijstraject. We bespreken het plan met de leerling en ouders, die het Ontwikkelingsperspectief ook ondertekenen.