Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

VSO de Korenaer Deurne

Meester de Jonghlaan 4A

5753 RR Deurne

Tel.: 0493 - 32 29 06

E-Mail: korenaer.de@aloysiusstichting.nl

 

Veiligheidscoördinator

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt. U bent altijd welkom bij de groepsleerkracht om dergelijke zaken te bespreken en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Komt u er samen niet uit dan is een gesprek met de zorgcoordinator de volgende stap. Bij ons is dat Paul van de Rijt die u kunt bereiken via 0493-322906.

Bent u van mening dat uw klacht niet naar tevredenheid behandeld wordt dan kunt u zich wenden tot de locatiedirecteur Paul van de Rijt.

 

Als u vindt dat uw klacht dan nog niet (voldoende) afgehandeld is, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie. De veiligheidscoördinator van onze school, Paul van de Rijt, kan u hierin ondersteunen.

De klacht kan worden ingediend bij het bestuur:

Aloysius Stichting

Postbus 98

2215 ZH Voorhout

 


VSO de Korenaer Deurne

Meester de Jonghlaan 4A

5753 RR Deurne

Postadres:

Postbus 11

5750 AA Deurne

Tel.: 0493 - 32 29 06

E-mailkorenaer.de@aloysiusstichting.nl