Vensters VO

Het project Vensters VO verzamelt informatie over onderwijs en resultaten van Nederlandse basisscholen en middelbare scholen in één systeem.

Gegevens zoals onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel worden gevisualiseerd via de website www.scholenopdekaart.nl.

 

 

 

 

 

VSO De Korenaer is ook te vinden

Wij vinden transparantie van groot belang, daarom is ook onze school te vinden op scholenopdekaart. De getoonde informatie komt van DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Waar noodzakelijk hebben wij toelichtingen geschreven bij de verschillende kengetallen.