Na de Korenaer: doorstroom en uitstroom

De Korenaer doet er alles aan om leerlingen met een diploma of deelcertificaten richting een vervolgstap te begeleiden. Kan een leerling naar het regulier onderwijs, dan begeleiden wij deze overstap zorgvuldig en houden contact.

 

Blijkt onze school om een andere reden onvoldoende passend, dan zoeken we samen met onze samenwerkingspartners naar een geschikt vervolgtraject.