Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

VSO de Korenaer Deurne

Meester de Jonghlaan 4A

5753 RR Deurne

Tel.: 0493 - 32 29 06

E-mailkorenaer.de@aloysiusstichting.nl