Veilige school

Om te kunnen leren, is een veilige omgeving voorwaarde. De Korenaer Deurne wil die graag bieden en heeft daarom duidelijke schoolregels gemaakt voor leerlingen en medewerkers. Die vind je terug in onze Schoolgids. Ook werken we conform de Meldcode Kindermishandeling.

 

Wij profileren ons nadrukkelijk als school tegen racisme. Op onze school is plaats voor iedereen, ongeacht ras, geloof of geaardheid. Wij verwachten van leerlingen en ouders dat zij zich daarna gedragen. Wij tolereren uitsluiting van leerlingen niet. Om het belang van gelijkwaardigheid te onderstrepen, besteden wij elk jaar aandacht aan de Landelijke Dag tegen Racisme.

 

Sociale veiligheid op onze school

Een veilige school is voorwaarde om fijn te kunnen leren of werken. Daarom bieden wij een warme, vertrouwde leeromgeving, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn. Wij maken duidelijke afspraken en bieden structuur en goede (onderwijs)zorg.

 

Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen voorkomen. Denk hierbij aan pesten, agressie, seksuele intimidatie, geweld, racisme of discriminatie. Als er ‘iets’ is, bieden onze leerkrachten een luisterend oor.

 

Coördinator sociale veiligheid

Krijgt u op onze school te maken met ongewenst gedrag? Ga dan in gesprek met (bijvoorbeeld) de leerkracht of schooldirecteur. Of – als medewerker – met uw leidinggevende. U kunt ook terecht bij de coördinator sociale veiligheid van onze school. Paul van de Rijt luistert naar uw verhaal, helpt met het vinden van oplossingen en verwijst zo nodig naar de juiste hulp. Vragen? Mail: paul.vanderijt@aloysiusstichting.nl.

 

In de folder sociale veiligheid leest u alles over:

  • de coördinator sociale veiligheid en externe vertrouwenspersonen
  • ongewenst gedrag, anti-pestbeleid en discriminatie
  • huisvesting, arbo, veiligheid en milieu
  • de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • klachten en de onafhankelijke landelijke klachtencommissie

 

Klik hier om de folder te downloaden (PDF).