Missie & visie de Korenaer Deurne

De Korenaer Deurne is er specifiek voor jongeren van 12 tot en met 21 jaar die ernstige en complexe gedragsbelemmeringen ervaren en hun ouders. Met respect voor de eigenheid van iedere leerling, bieden wij hem of haar het best mogelijke individuele orthopedagogische onderwijsaanbod aan. Wij werken daarbij samen met ouders en jeugdhulp. Wij zijn geduldig en trouw aan onze leerlingen.

Wij sluiten aan bij de missie en visie van de Aloysius Stichting, waartoe onze school behoort.