Experts in onderwijs en begeleiding

Onze medewerkers zijn experts in het begeleiden van jongeren uit de regio Oost-Brabant en Midden Limburg die (zeer) ernstige gedragsbelemmeringen ervaren en daarom een zogenoemde 'toelaatbaarheidsverklaring' hebben voor het voortgezet speciaal onderwijs. De Korenaer Deurne werkt verder nauw samen met Pactum en bieden onderwijs aan jongeren die daar residentieel of met een maatregel zijn geplaatst. Samen met de begeleiders van Pactum bereiden wij deze leerlingen voor op een goede toekomst.