Coronacrisis

Sinds 16 maart zijn de verscherpte maatregelen van kracht. Dat houdt o.a. in dat de scholen gesloten zijn. Onze school vormt daar echter voor een deel een uitzondering op.

In het kader van de nauwe samenwerking met Bijzonder Jeugdwerk (BJ) en op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijven wij namelijk van 10.00 uur tot 13.30 uur een programma verzorgen voor de jongeren die intern bij BJ verblijven. Om de richtlijnen van RIVM te kunnen waarborgen bestaan de klassen uit maximaal vier leerlingen. Daarmee kan b.v. de onderlinge afstand van anderhalve meter in stand worden gehouden.

 

Voor de leerlingen die elders op een leefgroep van BJ verblijven en voor de thuiswonende leerlingen is onderwijs op afstand beschikbaar. De theorie- of vakdocent neemt periodiek (per leerling verschillend, variërend van twee keer per week tot dagelijks) contact op met de leerling om uitleg te geven, te motiveren of te plannen. Korenaer Deurne heeft natuurlijk al jarenlang ervaring met afstandsonderwijs, dus de implementatie hiervan was snel geregeld. Toch stuitten we in de eerste dagen op een aantal problemen, zoals een gebrekkige verbinding, of een enkele leerling die niet de juiste licenties had. Dat is inmiddels allemaal opgelost en alle leerlingen zijn aan het werk.

 

Hierbij tevens een compliment aan de ouders van onze ‘thuiszitters’. Zij doen hun best om hun kinderen toch houvast en structuur te bieden, zodat het schoolprogramma (enigszins) doorgang kan vinden!

 

Laten we hopen dat de situatie snel weer normaliseert! In de tussentijd:

wees voorzichtig, volg de richtlijnen en blijf gezond!

 

De overdracht tussen Bijzonder Jeugdwerk en ons Team is ook verhuisd

 

 

Als alles voorbij is zal er flink geoogst worden bij het

Agrarisch Zorgbedrijf

 

En natuurlijk zijn onze leerlingen op de hoogte van de RIVM-richtlijnen

 

Wij doen ons best maar het valt niet altijd mee

 

Rekenen in de praktijk

 

Hoe zit het met onze stage ?

Sommige stages lopen gewoon door, andere helaas niet.

 


VSO de Korenaer Deurne

Meester de Jonghlaan 4A

5753 RR Deurne

Tel.: 0493 - 32 29 06

E-mailkorenaer.de@aloysiusstichting.nl