Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Staking woensdag 6 november a.s.

31 oktober 2019

Wellicht heeft u al via de media vernomen dat er op woensdag 6 november aanstaande wordt gestaakt in het onderwijs. Hierbij wil ik u informeren over achtergronden en de effecten van de actie voor de Korenaer Deurne.

 

Op woensdag 6 november debatteert de Tweede Kamer over de onderwijsbegroting van volgend jaar. Om een duidelijk signaal aan de politiek af te geven hebben de vakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV Onderwijs & Onderzoek en FvOv alle leden opgeroepen om op deze dag te staken voor voldoende collega’s, minder werkdruk en een fatsoenlijk salaris.

 

Ons schoolbestuur, de Aloysius Stichting, respecteert de staking op 6 november als actiemiddel, maar ondersteunt deze niet actief. Omdat staken een individueel recht is van onze medewerkers hebben we geïnventariseerd wie er gaat staken. In een teamvergadering heeft een gedeelte van ons team uitgesproken te gaan staken op woensdag 6 november.

Het andere deel van ons team ondersteunt de actie, maar gaat niet staken. Onze school opent en sluit daarom op de gebruikelijke tijden. De leerlingen worden bij eventuele afwezigheid van de eigen docent opgevangen door een andere docent. Op donderdag 7 november starten de lessen weer volgens het gebruikelijke rooster.

Met vriendelijke groet,

 

Jurgen van Gerwen

Locatiedirecteur

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

VSO de Korenaer Deurne

Meester de Jonghlaan 4A

5753 RR Deurne

Postadres:

Postbus 11

5750 AA Deurne

Tel.: 0493 - 32 29 06

E-mailkorenaer.de@aloysiusstichting.nl