Voor ouders en verzorgers

Soms gebeurt er iets op school waar u het als ouder of leerling niet mee eens bent. U heeft bijvoorbeeld onenigheid met een leerkracht of medeleerling, u heeft een klacht over nalatigheid of u bent het niet eens met de gang van zaken op school.

 

Dit kunt u altijd bespreken met de persoon om wie het gaat of degene die erover heeft beslist. Vaak is dat de leerkracht of mentor. Als een gesprek niets oplost, kunt u terecht bij de locatiedirecteur of sectordirecteur. Geen resultaat? dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur of neem contact op met een van onze vertrouwenspersonen. Meer informatie:

 

Over vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon binnen onze stichting is de heer C. Woerden (06-22.723.603). De vertrouwenspersoon is ook bereikbaar via de medewerkers van het bestuurskantoor in Voorhout: telefoon 0252-434000.

 

Voor medewerkers

Bent u werkzaam binnen de Aloysius Stichting, neem dan eerst contact op met de contactpersoon binnen uw (school)locatie.

 

Download de folder

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u terecht bij verschillende personen: de contactpersoon, vertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris. Wát er ook aan de hand is: wij nemen u serieus. In deze folder (PDF) leest u bij wie u binnen de Aloysius Stichting terecht kunt als ouder of als medewerker.

 


VSO de Korenaer Deurne

Meester de Jonghlaan 4A

5753 RR Deurne

Postadres:

Postbus 11

5750 AA Deurne

Tel.: 0493 - 32 29 06

E-mailkorenaer.de@aloysiusstichting.nl